Praca na podeście ruchomym

Bez nowoczesnych urządzeń bezpieczna praca budowlana i wysokościowa byłaby bardzo utrudniona.
Takie pewne i bardzo praktyczne urządzenia to podesty ruchome. Na pewno wiele osób już się z nimi spotkało. Podest ruchomy to maszyna przejezdna, której zadaniem jest podwiezienie ludzi na stanowisko pracy znajdujące się na wysokości.

Jest wiele różnych rodzajów podestów. Wśród nich można wymienić:
– wózki jezdniowe, zazwyczaj jako ładowarki teleskopowe z koszem,
– samojezdne, które montuje się na podwoziach samochodowych,
– przewoźne – ulokowane na przyczepach,
– wolnobieżne, z własnym napędem, które z kolei można podzielić na teleskopowe, przegubowe i nożycowe.

Oczywiście nie każdy może być operatorem podestów ruchomych. Warunkiem jest odbycie odpowiedniego kursu, dzięki któremu szkoląca się osoba nabywa wiedzy z zakresu obsługi podestu, jego budowy, bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii czy wypadku. Zdany egzamin zostaje uwieńczony otrzymaniem uprawnień do obsługi tych urządzeń.

kluczowe słowa: Audyt wewnętrzny GHP, GMP, HACCP – poradnik praktyczny, Pomiary metodą Tegova, Przyczepka samochodowa WNP Suski, decyzja deklaratoryjna