Akademickie mistrzostwa świata

Akademickie Mistrzostwa Świata są jedną z największych imprez międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Feerację Sportu Uniwesyteckiego, znaną także pod skrótem FISU. Akademickie Mistzrostwa Świata odbywają się cyklicznie raz na dwa lata. Zawodnicy rywalizują w dyscyplinach, które nie są objęte w programie uniwersjad. Wśród wspomnianych dyscyplin znajduje się między innymi futsal.
Warto wspomnieć o rzeczonej organizacji ukrywającej się pod skrótem FISU. Skrót należy rozwinąć jako Fédération Internationale du Sport Universitaire. Organizacja została założona w 1949 r. Siedziba tej organizacji międzynarodowej mieści się w mieście Lueven leżącym w Belgii. Warto wiedzieć, że Fédération Internationale du Sport Universitaire zrzesza ponad sto związków sporu akdemickiego. Od końca lat sześćdziesiątych zajmuje się organizacją Uniwersjad letnich i zimowych. Polska jest reprezentowana Fédération Internationale du Sport Universitaire przez Akademicki Związek Sportow. Należy do członków FISU od 1959 r.
Uniwersjada w przeciwieństwie do Akademickich Mistrzostw Świata odbywa się w cyklu letnim i zimowym, pomiędzy letnimi i zimowymi igrzyskami. Są to międzynarodowe multidyscyplinarne zawody sportowe organizowane co dwa lata. W zawodach także uczestniczą reprezentacje krajów skupionych w międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego.
Wracając do Akademickich Mistrzostw Świata, warto wspomnieć, że odbyły się także w Polsce. Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu odbyły się tylko raz – w Poznaniu w 2006 r.