Bajki online dla dzieci to doskonała forma wspólnej nauki i zabawy, nakłaniająca jednocześnie do rozpoczęcia dialogu. Wybór dobrej bajki, dostosowanej do umiejętności, kompetencji i wieku dziecka może być również jednym z najlepszych narzędzi rozwoju językowego. Coraz powszechniejsze staje się bowiem przekonanie, że rozwój integralny dziecka, obejmujący rozwój kompetencji językowych, jest możliwy na pewnym etapie rozwoju dziecka głównie poprzez odpowiednie stymulowanie dostarczanych mu ze środowiska bodźców. Pedagogiczne ujęcie środowiska wychowawczego wskazuje bowiem, iż jego główną zaletą jest fakt, iż dostarcza ono każdemu bodźców pozwalających na rozwój niezbędnych na danym etapie kompetencji – dziecko jako jednostka, której atencja nie jest w stanie utrzymać się statycznie dłużej niż 15-20 minut w pewnym wieku będzie w stanie wchłonąć informacje przekazywane w sposób dynamiczny. Emocjonalny dynamizm bajek stymuluje możliwości rozwojowe każdego dziecka, wyposażając je w niezbędne na danym etapie umiejętności i kompetencje.