Gry o pracy na roli

„Jak to by było być rolnikiem?” – z całą pewnością wiele osób zadawało sobie to pytanie. Niegdyś rolnictwo decydowało o przetrwaniu całych plemion. Jeśli o danym roku panował nieurodzaj głodowały całe osady, umierali ludzie zdolni do pracy, a to właśnie oni mieliby uprawiać dalej grunt, aby ten płodził nowe dary natury. Rolnictwo nie stanowiło o przetrwaniu plemion/ludów w epoce kamienia łupanego wówczas prowadzono tryb zbieracko-łowiecki. Oczywiście i ten tryb miał wiele wad, które nieraz przyczyniały się do wymarcia wielu plemion lub do ich uszczuplenia przez co potencjał robotniczy nie był już tak wysoki jak przed głodem. Człowiek postanowił o zmianie trybu życia, gdy zrozumiał, że uprawianie ziemi jest bardziej bezpieczne i minimalizowane jest ryzyko zgonów osób pozyskujących żywność. Rolnictwo odgrywało ważną rolę w życiu całej ludzkości przed tysiące lat. Dalej rolnictwo jest nie zbędę do naszego przeżycia, ponieważ to właśnie rolnictwo dostarcza większość naszej żywności. Oczywiście jeśli mówimy o rolnictwie mamy na myśli również hodowle bydła bez, której dzisiejszy świat by nie istniał. Twórcy gier komputerowych w bardzo szybkim tempie tworzą tytuły poświęcone pracy na roli. Są oni świadomi, że ich potencjalny klient wpisuje w przeglądarkę takie frazy jak: ” gry traktory i maszyny rolnicze”, w celu znalezienia tytuły, który najlepiej spełni ich bardzo wysokie wymagania. Oczywiście technologia często zawodzi przez co nasz symulator pracy na gospodarstwie rolnym bardzo często posiada liczne bugi uniemożliwiające grę.