Koordynacja ruchowa. Co to jest? Jak ją kształtować?

Koordynacja ruchowa jest oparta na precyzji i ekonomii wykonywanej czynności. Pojęcie koordynacji ruchowej bezpośrednio wiąże się z procesami sterowania i regulowania ruchów. Wyróżnia się trzy poziomy koordynacyjne. Poziom I cechuje przestrzenna dokładność znanych, prostych ruchów, które wykonuje się bez żadnego ograniczenia czasowego. Poziom drugi charakteryzuje się przestrzenną dokładnością znanych czynności, ale realizowanych w krótkim czasie. Stanowi zatem połączenie dokładności i szybkości. Poziom trzeci cechuje się dokładnością czynności. Są wykonywane bardzo szybko, a jednocześnie dostosowane do warunków i sytuacji. Charakteryzuje się tym, że jest połączeniem zmienności, szybkości i dokładności.

Rozwój umiejętności koordynacyjnych przebiega w różny sposób u obu płci. Po jedenastym roku życia tempo rozwoju chłopców maleje. Wzrasta do około siedemnastu lat. U dziewcząt, które ukończyły trzynaście lat rozwój zdolności koordynacyjnych nie jest widoczny.

Można odpowiednio poprawić koordynację stosując pewne znane metody podczas systematycznych treningów. Po pierwsze trzeba zmieniać podczas wykonywania ćwiczenia tempa i kierunku. Należy także zmieniać wielkość obciążenia. Warto łączyć formy ruchowe, na przykład bieg i skok. Inne metody to wykonywanie ćwiczeń przy ograniczeniu czasowym oraz wykonywanie ćwiczeń po obciążeniu, na przykład po przewrocie.