W obecnych czasach życie studenta nie jest łatwe. Przede wszystkim jest drogie. Co prawda szkolnictwo wyższe jest w przeważającej większości darmowe, lecz jak wygląda rzeczywistość, wie każdy student. A poza nauką też trzeba jakoś żyć. Studenci imają się więc różnorakich zajęć. Zazwyczaj zleceń szukają w internecie. Ogłoszenia dla studentów można też znaleźć na tablicach ogłoszeniowych na uczelniach lub w akademikach. Ofert jest całkiem sporo, zaradny student na pewno sobie coś znajdzie. Co prawda takie zlecenia nie są najlepiej płatne i majątku na nich żaden student nie zbije, ale zawsze to jakieś wsparcie i uzupełnienie dotacji rodzicielskich. Często też studenci sami wychodzą z inicjatywą i sami dają ogłoszenia. Często oferują odrabianie zadań, czasami pisanie kolokwium a czasami nawet zdawane egzaminów. Oczywiście te ostatnie zlecenia nie do końca są zgodne z prawem, i nie są mile widziane przez władze uczelni, ale takie po prostu jest życie. Jak mówi stara prawda, za coś trzeba żyć.