Uprawianie sportów wyczynowych, nieodzownie związane jest ze zwiększonym ryzykiem urazów układu kostno-stawowego. Wszelkie, mniej lub bardziej skomplikowane złamania, zwichnięcia, czy skręcenia, doznane podczas wykonywanych ćwiczeń fizycznych, powinny wiązać się z natychmiastowym przerwaniem aktywności ruchowej i skonsultowaniem się z lekarzem specjalistą.
Ortopeda Warszawa poprzez precyzyjną diagnostykę i wnikliwą analizę przypadku pacjenta jest w stanie postawić bardzo szybko trafną diagnozę, dzięki czemu podjęte może zostać leczenie:
– farmakologiczne,
– operacyjne,
– rehabilitacyjne,
– fizjoterapeutyczne.
Wykorzystując specjalistyczny sprzęt i dostępną wiedzę, wzmocnioną wieloletnim doświadczeniem, lekarz daje pacjentowi gwarancję, że jest pod opieką specjalisty, który doskonale zna swoją dziedzinę i potrafi realnie pomóc choremu.
Dobór metody leczenia, najbardziej odpowiedni do danego przypadku, umożliwi bardzo szybki powrót do sprawności przed urazem i tym samym realny stanie się powrót do uprawiania sportów wyczynowych.