Jednym z coraz częściej pojawiających się na horyzoncie problemów doby XXI wieku jest izolacja i separacja społeczna osób starszych z czynnej aktywności w społeczeństwie. Pomimo, że technologia oraz globalizacja znacząco się rozwijają i idą do przodu, to jednak wciąż daje się zauważyć rozbieżności pomiędzy stylem życia i możliwościami jakie mają młodzi ludzie, a osoby w podeszłym wieku. Spotkania w sieci są głównie przypisane do osób młodych, zwykle w wieku szkolnym lub do osób, które niedawno wkroczyły w dorosłość. Osoby starsze, choć teoretycznie mają możliwość korzystania z funkcjonalności i wszelkich usług związanych z przebywaniem w sieci, to jednak są widocznie marginalizowane od reszty społeczeństwa. Dobrym przykładem jest chociażby fakt, iż pewne portale czy fora zrzeszające osoby o podobnych poglądach czy też zainteresowaniach są przeznaczone tylko dla wąskich grup wiekowych, nie przyjmując do swojego grona użytkowników osób po pięćdziesiątce. Potrzeba zatem znaleźć rozwiązanie, które spowoduje wzrost aktywności osób starszych w sieci.