Rosnąca w ostatnich latach umieralność z powodu tzw. chorób cywilizacyjnych niesie ze sobą konieczność stałego uświadamiania pacjentów, a także ludzi, którzy jeszcze nie zachorowali, jednak są na to narażeni w przyszłości. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób niezbędna jest dobra organizacja i kreatywność w tworzeniu akcji w sektorze zdrowia publicznego.
Jednym ze sposobów edukowania społeczeństwa są eventy prozdrowotne. Najczęściej organizowane są w miejscach publicznych, szczególnie uczęszczanych przez ludzi, jak centra miast czy galerie handlowe. Przykładem mogą być wydarzenia tworzone przez organizacje studenckie uniwersytetów medycznych, takie jak darmowe pomiary ciśnienia i poziomu glukozy dla emerytów.
Innym sposobem jest działalność w internecie. Popularne są różnorodne programy profilaktyczne, newslettery stron zajmujących się zdrowiem publicznym czy wywiady z ekspertami, najczęściej lekarzami, mające na celu kształcenie internautów.
Do osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest proste i klarowne przedstawienie treści, aby były zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika.